ГОЛОВІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ ІНВЕСТОРІВ ЖК «ЕВРИКА», «ПАТРІОТИКА» ТА «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ»

Код ЄДРПОУ – 43803549

Веб-сайт: https://investors.in.ua/

E-mail: [email protected]

Адреса: 03169, місто Київ, пров.Московський, будинок 2-Б, нежиле приміщення 57

Тел.: +38093 318 4973

ЗАЯВА
про вступ до ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ОБ’ЄДНАННЯ ІНВЕСТОРІВ ЖК «ЕВРИКА», «ПАТРІОТИКА» ТА «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ»

Я,___________________________________________________( ПІБ), ___________р.н., контактний номер телефону _______________, інвестор будівництва об’єкта житлової нерухомості в ЖК ____________________________, будинок №____ прошу прийняти мене в члени ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ ІНВЕСТОРІВ ЖК «ЕВРИКА», «ПАТРІОТИКА» ТА «ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ».

Зі змістом Статуту організації ознайомлений  і зобов’язуюсь його виконувати.

З положеннями Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI ознайомлений (-а) і даю згоду на обробку моїх персональних даних.

У разі виникнення спірних питань щодо моєї приналежності до об’єктів будівництва в ЖК_______________та/або на вимогу представника ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, готовий пред’явити сертифікат інвестора / документи щодо майнових прав або надати їх фото / ксерокопію.

_____________________________________            ____________________________  (дата)                      (особистий підпис)                     (П.І.Б.)