Шановний інвесторе ЖК ЕВРИКА!

Прохання долучитися максимально всім до вирішення питання добудови нашого житлового комплексу наступним чином – привернути увагу Київського національного університету імені Тараса Шевченка до нашої проблеми.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка ...

Чому це важливо:
Саме КНУ ім. Шевченка є замовником будівництва ЖК ЕВРИКА. Саме на університет видано дозвільну документацію на будівництво та він є користувачем земельної ділянки. Саме КНУ ім. Шевченка передоручив свої функції замовника будівництва ТОВ «Аркада-Будівництво».
Тому КНУ ім. Шевченка має вплинути на Аркаду, щоб вона добудувала наш житловий комплекс. Треба зробити так, щоб університет та його ректор Губерський Л.В. звернули увагу на нашу проблему.

Щодо надсилання листа:
В листі виділено те, що потрібно заповнити кожному з Вас. Лист надсилати одним з двох способів:
1. Поштою цінним листом з описом.
2. Занести в канцелярію КНУ ім. Шевченка два підписаних екземпляри листа. На одному з екземплярів листа представники університету мають поставити вхідний номер та віддати Вам.

Також варто продублювати сканкопію або фотокопію листа на електронну адресу університету ([email protected]) та ректора Губерського Л.В. ([email protected]) з коментарем накшталт «шановний…., такого то числа мною подано лист, прошу його розглянути в найкоротші терміни та повідомити про результати, вжиті заходи тощо»
КНУ ім. Шевченка має розглянути листа і надати відповідь. До цього часу варто цікавитись про Ваш лист і чи розглядають його, чи вживають заходи, чи готують відповідь.

Задля унеможливлення ігнорування Київський національний університет імені Тараса Шевченка наших звернень, або самоусунення університету від здійснення функцій Замовника по відношенню до Забудовника, будемо також рухатись в сторону Міністерство освіти і науки України та Кабінет Міністрів України

Щоб на нашу проблему звернули увагу, необхідна МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВА кількість листів, надісланих на адресу КНУ ім. Шевченка протягом місяця.

Цей спосіб досягнути нашої мети ні в якому разі не виключає інших способів.

Інвестори ЖК ЕВРИКА!
Не втрачаймо оптимізму та не опускаймо руки!

Контакти КНУ ім. Шевченка:
– поштова адреса: Україна, 01601, місто Київ, вул. Володимирська, 64/13;
– електронна адреса: [email protected];
– канцелярія: адреса – вул. Володимирська, 64/13, каб. 33, 35, 2-й поверх, тел. – (044( 239 33 94;
– ректор Губерський Леонід Васильович: тел. – (044) 239 32 20, електронна адреса – [email protected]

Текст листа:

 Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка   Губерському Леоніду Васильовичу вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, 01601  
 ПІБ адреса  

Шановний Леоніде Васильовичу!

Я, ПІБ, вимушений (а) звертатись до Вас з даним листом у зв’язку з наступним.

«  » ___________ 20__ року між мною, ПІБ (далі – Довіритель) та ПАТ АКБ «АРКАДА» (далі – Управитель) було укладено Договір № ______ про участь у Фонді фінансування будівництва (далі – Договір про участь у ФФБ). Відповідно до вказаного Договору про участь у ФФБ, я передав (ла) Управителю в обсягах та на умовах цього Договору кошти в управління з метою отримання у власність Об’єкта інвестування, а саме – квартири за номером __ в житловому будинку № __ за будівельною адресою: проспект Академіка Глушкова, 6, в Голосіївському районі міста Києва з запланованою датою введення Забудовником в експлуатацію житлового будинку № __ – ______________ року.

Відповідно до умов Генерального договору від 01.07.2015 року укладеного між Банком ПАТ АКБ «АРКАДА» та Забудовником ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», Забудовник зобов’язаний організувати спорудження об’єкта будівництва у відповідності з проектною документацією, у встановлені строки та належної якості, передати Довірителям проінвестовані ними об’єкти інвестування та необхідний пакет документів для реєстрації Довірителями права власності на проінвестовані ними об’єкти інвестування.

 Однак протягом тривалого часу ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» не виконує свої зобов’язання по спорудженню об’єкта будівництва та безпідставно переносить терміни введення в експлуатацію та передачі під заселення житлового будинку № __. Так, з літа 2019 року Забудовник взагалі припинив будь-які роботи по спорудженню житлового будинку № __, і станом на день звернення затримка введення в експлуатацію будинку становить уже _________.

В свою чергу ПАТ АКБ «АРКАДА» як Управитель фактично самоусунувся від здійснення контролю за дотриманням ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» строків виконання робіт на об’єкті будівництва, обмежившись лише надсиланням Довірителям листів-повідомлень про перенесення Забудовником строків введення в експлуатацію будинку № __.        

Ініціативна група інвесторів-Довірителів фонду фінансування будівництва (далі – ФФБ) виду А «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» неодноразово зверталась до ПАТ АКБ «АРКАДА» як Управителя ФФБ за роз’ясненнями з приводу ситуації, що склалася, та щодо термінів відновлення будівельних робіт і закінчення спорудження житлового будинку № ­­__ на проспекті Академіка Глушкова, 6, в Голосіївському районі міста Києва, проте, нажаль, безрезультатно. Представники ПАТ АКБ «АРКАДА» на зустрічах та в телефонних розмовах уже більше року повідомляють, що спорудження житлового будинку № __ відновиться через один-два місяці. Але кожного разу сподівання інвесторів-Довірителів на відновлення повномасштабного будівництва житлового комплексу «ЕВРИКА» та завершення спорудження житлового будинку № __ виявляються марними – ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» досі так і не відновило будівельні роботи на житловому будинку № __.

Більше того, останнім часом представники ПАТ АКБ «АРКАДА» повідомляють, що будівництво буде відновлено лише після того, як будуть знайдені кошти для фінансування такого будівництва. Зупинення проведення будівельних робіт у будинку у зв’язку з відсутністю грошових коштів для закінчення спорудження житлового будинку № __ вважаю надуманим та необґрунтованим.

Так, я як Довіритель ФФБ «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» належним чином виконав (ла) свої зобов’язання та передав (ла) Банку грошові кошти в розмірі 100 % вартості квартири для фінансування будівництва житлового будинку № __.

Крім того, для ФФБ виду А, яким являється ФФБ «ЕВРИКА» за програмою ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», Забудовник приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об’єкта будівництва та зобов’язаний своєчасно ввести його в експлуатацію відповідно до проєктної документації і виконати усі необхідні роботи для дотримання технічних характеристик об’єктів інвестування та об’єкта будівництва, незалежно від обсягу фінансування.

Описане вище може свідчити, що Управитель не в повному обсязі або несвоєчасно здійснює фінансування робіт по житловому будинку № __, або про неефективне використання коштів, що були передані мною Управителю в обсягах та на умовах Договору про участь у ФФБ.

При прийнятті рішення придбання квартири в житловому комплексі «ЕВРИКА» для мене основним аргументом надійності та добропорядності TOB «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» стало те, що відповідно до Договору доручення № 01-2013 на виконання функцій замовника будівництва комплексу житлових будинків з об’єктами соціально-побутового, торгівельно-розважального та готельно-офісного призначення по проспекту Академіка Глушкова, 6, у Голосіївському районі м. Києва, товариство діє від імені такої поважної установи як Київській національний університет імені Тараса Шевченка.

Так, згідно умов Договору доручення № 01-2013 Київський національний університет імені Тараса Шевченка делегував TOB «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» виконання частини функцій замовника будівництва, у тому числі щодо коригування проєктної документації, організації та проведення спорудження Об’єкта будівництва (комплекс житлових будинків з об’єктами соціально-побутового, торгівельно-розважального та готельно-офісного призначення по проспекту Академіка Глушкова, 6, у Голосіївському районі міста Києва) та окремих об’єктів у його складі (житлових будинків, будівель, споруд), а також оформлення об’єктів інвестування в Об’єкті будівництва (окремих об’єктів у складі Об’єкту будівництва) у власність довірителів Фонду фінансування будівництва.

Проте за викладених вище обставин очевидно, що ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» як Повірений належним чином не виконує Договір доручення № 01-2013, оскільки не здійснює делеговані йому Київським національним університетом імені Тараса Шевченка функції замовника щодо проведення спорудження житлового будинку № __ та введення його в експлуатацію.

У зв’язку з тим, що затримка введення в експлуатацію житлового будинку № __ становить уже ___________, а дата завершення його будівництва та передачі його під заселення фактично є невизначеною, та враховуючи, що мною було профінансовано 100% вартості квартири, моя родина змушена витрачати кошти на оренду житла (не має змоги забезпечити належні умови проживання своїх дітей, не може здійснити запис дітей у заклади дошкільної освіти, школу….. кожен інвестор додає свою історію/проблему).

З огляду на складну ситуацію, беручи до уваги, що строки завершення будівництва житлового будинку № __, введення його в експлуатацію та передачі під заселення істотно порушено, і на даний час TOB «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» не здійснює жодних робіт по спорудженню будинку, прошу Вас як Довірителя витребувати у Повіреного ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» відомості про хід виконання Договору доручення № 01-2013, зокрема щодо:

  • фактичних обставин, що призвели до зупинення робіт по спорудженню житлового будинку № __;
  • будівельного стану готовності житлового будинку № __ та мереж, необхідних для забезпечення житлового будинку № __ житлово-комунальними послугами;
  • перелік заходів з визначеними термінами їх виконання, які ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» здійснить для закінчення спорудження та введення в експлуатацію  житлового будинку № __.

Шановний Леоніде Васильовичу, враховуючи все вищезазначене, прошу Вас вжити заходів, які забезпечать виконання TOB «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» зобов’язання по закінченню спорудження та введення в експлуатацію  житлового будинку № __, який є складовою частиною Об’єкта будівництва: житлові будинки та об’єкти соціально-побутової сфери по проспекту Академіка Глушкова, 6, в Голосіївському районі міста Києва в найкоротші терміни.

Про результати розгляду даного звернення та вжиті Вами заходи з питань, що викладені в листі, прошу повідомити з надсиланням відповіді на адресу ______________________________________________________________________ .

Із вдячністю й повагою

_____________________ ПІБ

_______________________________

Предоставлено Активом ЖК Еврики 2ї черги